20 තුනෙන් දෙකකින් සම්මතයි

0
843

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත තුනෙන් දෙකක ඡන්දයෙන් සම්මත විය.
පනතට පක්ෂව ඡන්ද 159ක් ලැබිණි. විරුද්ධව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 43කි. එක් මන්ත්‍රිවරයකු ඡන්දය දීමෙන් වැළැකී සිටියේය. ඒ අර්ජුන රණතුංග ඇමැතිවරයාය.
ඡන්ද විමසන අවස්ථාවේ, මහින්ද රාජපක්ෂ, අතුරලියේ රතන හිමි, විජයදාස රාජපක්ෂ ඇතුළු මන්ත්‍රිවරු විසි දෙදෙනෙක් සභාව තුළ රැඳී නොසිටියහ.
පනත පිළිබඳ විවාදය පැවැත්වෙන අතරතුර ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඡන්ද විමසීම් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා සිටීම නිසා කතානායකවරයා සභාවේ කටයුතු දවස තුළ දෙවැනි වරටත් තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදී.

පස්වරු 7.05ට අත්හිටුවූ සභාව 7.50ට යළි රැස්වී 7.55ට දෙවැනි වර කියැවීමේ විවාදය සඳහා ඡන්ද විමසීම ආරම්භ කෙළේය.
අනතුරුව කාරක සභා අවස්ථාවේදී සංශෝධන සහිතව ඡන්ද 159ක් ලැබිණි. විරුද්ධව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 37කි. කාරක සභා අවස්ථාවේ අර්ජුන රණතුංග ඇමැතිවරයා පනතට පක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි කළේය.

මුලින් ඡන්දය විමසූ අවස්ථාවේ තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා රණතුංග ඇමැතිවරයා ඡන්දය දීමෙන් වැළැකී සිටි බව සටහන් වී ඇති බව කතානායකවරයාට දැනුම් දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here