බස් රියදුරු – බස් කපිතාන් වෙයි.

0
1822

වයඹ පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය යටතේ පාලනය වන මගී ප්‍රවාහන බස් රථ වල කාර්ය මණ්ඩලයෙහි වෘත්තීය ගරුත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා බස් රථ රියදුරන්ගේ රාජකාරි නාමය බස් කපිතාන් වශයෙන් සංශෝධනය කරන ලෙසට ඉල්ලමින් වයඹ පළාත් සභාව වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රී පියුමාල් හේරත් මහතා විසින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here