දුම් කොළ, මධ්‍යසාර සහ සූදු ක්‍රිඩා සඳහා 40% ක ඉහළ බද්දක්.

0
1376

දුම් කොළ, මධ්‍යසාර සහ සූදු ක්‍රිඩාවන් සඳහා අය කරන බදු නව දේශිය ආදායම් බදු පනත මගින් 40% ක ඉහළ බද්දක් පනවන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමති මංගල සමරවිර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදි අද ප්‍රකාශ කළේය.

නව ආදායම් බදු පනත විවාදය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා මේ බව කීවේය.

මසකට රුපියල් ලක්ෂයට අඩු ආදායම් ලබන පුද්ගලයින් නව පනත මගින් බද්දෙන් නිදහස් කරන බව පැවසු ඇමතිවරයා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සිය ඉතුරුම් මගින් ලබන පොලිය සඳහා බදු මුදල් අය කරන්නේ එකි ආදායම මසකට රුපියල් ලක්ෂ 150 ට වැඩිනම් පමණක් බවද ප්‍රකාශ කළේය.

සියයට අසුවක් වන වක්‍රබදු ප්‍රමාණය මෙම පනත මගින් සියයට හැට දක්වා අඩුකර ඇතැයිද සියයට විස්සක සෘජු බදු ප්‍රමාණය සියයට හතලිහ දක්වා වැඩි කිරිම ඉල්ක්කය බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here