චමින්ද – ෆයිසර් ගැටේ.

0
1094

පළාත් සභා හා පලාත් පාලන ඇමති ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා හා එක්සත් ජාතික පක්ෂ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා අතර පාර්ලිමේන්තුවේදි අද යළිත් වරක් උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් විය.

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිවරයා වෙත යොමු කර තිබු ප්‍රශ්නයකට ඇමතිවරයා පිළිතුරු දිමෙන් පසුව පිළිතුර ගැන සෑහිමකට පත්විය නොහැකි බව මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කිරිමෙන් පසු මේ උණුසුම් වචන හුවමාරුව ඇති විය.

මෙහිදි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ ඇමතිවරයා සැමදාම පිළිතුරු දෙන්නේ මහ ඇමතිවරයා ආරක්ෂා කරමින් බවයි. එහිදි ඇමතිවරයා කියා සිටියේ පළාත් සභාවෙන් තමන්ට ලැබෙන පිළිතුර ප්‍රකාශ කරන බවය. මේ අතර සන්දිත් සමරසිංහ මහතාගේ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂිත ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන අවස්ථාවේදිද චමින්ද විජේසිරි මහන්ත්‍රීවරයා විසින් යමක් කියනු දැක ඇමතිවරයා නැවතත් මන්ත්‍රිවරයාට ඊට මැදිහත් නොවන ලෙස දැඩිව ප්‍රකාශ කළේය.

මන්ත්‍රීවරයා – රජය නිකුත් කළ 06/2017 චක්‍රලේඛයෙන් උපදෙස් දිලා තියෙන්නේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වෙන් කළ මුදල් ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන ක මිටුව හරහා යා යුතු වුවත් පළාත් සභාව සෘජුව එම මුදල් ගෙන පළාත් සභාව මගින් සංවර්ධන කටයුතු කරනවා.

ඇමති – මම ගාව ඔය චක්‍රලේඛය නැහැ එය බලල උත්තර දෙන්නම්

මන්ත්‍රීවරයා – මීට කලින් අවස්ථාවලත් ඇමතිතුමා මට බලලා උත්තර දෙන්නම කිව්වට උත්තර ලැබුනේ නැහැ

ඇමතිවරයා – බලන්නේ නැතුව කියන්න බැහැ.

මන්ත්‍රීවරයාගේ හා ඇමතිවරයාගේ වාදයට මැදිවූ කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා කීවේ සොයා බලා සති දෙකක් ඇතුළත පිළිතුරක් දෙන ලෙසය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here