රනිල් -විජේදාස එකට එක්වෙයි.

0
1457

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ රන් වියන පිළිසකර කිරීම

හිටපු ජනාධිපති ආර්. ප්‍රේමදාස මහතා විසින් 1987 වර්ෂයේදී ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පූජා කරන ලද රන් වියන 2002 වර්ෂයේදී රන් ආලේප කර පිළිසකර කරන ලද අතර, එය මේ වන විට අවපැහැ ගැන්වී පිළිසකර කළ යුතු තත්ත්වයට පත්ව තිබේ.

ඒ අනුව, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාවක් සැලකිල්ලට ගෙන, 2017 වර්ෂය සඳහා ජනාධිපතිතුමාගේ වැය ශීර්ෂය යටතේ වෙන් වී ඇති අයවැය ප්‍රතිපාදන උපයෝගි කරගනිමින්, රුපියල් මිලියන 44.89ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකින් එම රන් වියන පිළිසකර කිරීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here