රට පුරා අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගේට්ටු 876 ක්.

0
983

අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගේට්ටුකරුවන් පවතින නිතිමය තත්ත්වය තුළ ස්ථිර කළ නොහැකි බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්‍රකාශ කළේය.

ඔවුන් ස්ථිර කල නොහැකි නමුත් ඉන්දියාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නා සේ අනාරක්ෂිත ගේට්ටුව එක් පවුලකට බාරදි ඔවුන්ට මසකට රුපියල් 22500 ක දිමනාවක් ගෙවිමට කටයුතු කරනා බව පැවසු ඇමතිවරයා එයට අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගේට්ටුකරුවන් කැමති වූ බවද කිවේය.

ඒ අනුව එම පවුලට තමන්ගේ වැඩ හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරයක් කරනා අතරතුරදි පවුලේ සාමාජිකයන්ට බෙදා හදාගෙන ගේට්ටුව මුරකළ හැකි බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ඊ.පි.ඩි.පි පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා ස්ථාවර නියෝග 23/2 යටතේ ඇසු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමතිවරයා මෙසේද කීය.

අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගේට්ටු සඳහා බෙල් ඇන්ඩ් ලයිට් (සිනුව හා ආලෝක සං ඥා) පුවරු සවි කිරිමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් වෙන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ගේට්ටු 200 ක් වෙනුවෙන් ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කර එහි ඉදිකිරිම් කටයුතු කරගෙන යනවා. තවත් ගේට්ටු 200 ක් සඳහා මේ වන විට ටෙන්ඩර් කැදවා තිබෙනවා.

අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගේට්ටු 876 ක් රට පුරා පවතිනවා. වසර එකහමාරක් දෙකක් ඇතුළතදි බෙල් ඇනඩ් ලයිට් සංඥ පුවරු ගේට්ටු සඳහා සවි කරන්න පුළුවන් වේවි. රියදුරන්ද මෙයට හුරු වෙන්න ඕනා.

බෙල් ඇන්ඩ් ලයිට් සං ඥා පුවරු සවි කර ඇති බව දන්වන පුවරු අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගමන් මාර්ගයට යාර 200 ක් පමණ දුර සවි කරන්නත් කටයුතු කරනවා. සමහර ස්ථානවලට මාර්ග බාධක (බම්පර්ස්) යොදන්න කටයුතු කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here