නව විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමය යටතේ පළමුවරට ඡන්දය විමසයි.

0
1065

විදේශ විනිමය පනත් කෙටුම්පත නව විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමය යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේදි පළමුවරට ඡන්ද විමසිම පවත්වා ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරිමට කාර්ය මණ්ඩල කටයුතු කළේය.
ඒ අනුව පනතට පක්ෂව ඡන්ද 96 ක් ද විරුද්ධව ඡන්ද 18 ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 18 ක්ද ලැබිමෙන් වැඩි ඡන්ද 78 කින් පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ සම්මත කෙරුනි.

මන්ත්‍රිවරුන්ගේ මේසය ඉදිරිපස ඇති බොත්තම මත මහපට ඇගිල්ල තබා සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට සිය ඡන්දය පාවිච්චි කිරිමට අවස්ථාව ලැබුනි. ඡන්දය ප්‍රකාශ කර අවසන් වීමෙන් පසු සභාගැබ මධ්‍යයේ සවිකර තිබෙන රූපවාහිනි තිරය මත ඡන්ද ප්‍රතිඵල ප්‍රදර්ශනය කෙරුනි.
ප්‍රථමවරට පැවැත්වූ ඡන්ද විමසිමේදි විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතාගේ සහ ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතාගේ විද්‍යුත් ඡන්ද විමසිම් ඇගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවිනි.

සම්පන්දන් මහතා සහ විජිතමුණි මහතා එම නිසා පැරණි ක්‍රමයට නැගී සිටිමින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ලදි. විද්‍යුත් ක්‍රමය අනුව පනතට පක්ෂව ඡන්ද 94 ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 18 ක්ද රූපවාහිනි තිරයේ ප්‍රදර්ශනය විය. පසුව පැරණි ක්‍රමයට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාගේ ඡන්දය එකතු කර ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කෙරුනි.

පනතට විරුද්ධව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනා ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here