රජයේ ඉහළම තනතුරක් හොබවන නිලධාරියෙකු ගැන විශේෂ විමර්ශනයක්.

0
1108

රජයේ තනතුරු නාමාවලියේ ඉහළම තනතුරක් හොබවන නිලධාරියෙකු රුපියල් පන් ලක්ෂ තිස්පන්දහසක මාසික කුළියක් ගෙවා නිල රථයක් භාවිතා කිරිම පිළිබඳව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට හා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.

රජයේ මෙම ඉහළම නිලධාරියා පිළිබඳ වාර්තාවේ සඳහන්වන ආකාරයට මොහු මෙතරම් මුදලක් ගෙවා වාහනයක් ලබා ගෙන ඇත්තේ තමන්ට රජයෙන් හිමි වූ නිල රථයට අමතරවය.

රජයෙන් ලබා දුන් නිල රථය ගෙන්වා වසර 4 ක කාලයක් ගත වෙද්දි මෙම නිලධාරියා කුලි පදනම මත මෝටර් රථයක් භාවිතා කරමින් සිටියි.

මේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදි විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here