ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය අද.

0
999

ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය අදට යෙදී තිබේ.

මීට සමගාමීව කුඩා ළමුන් ශ්‍රමිකයින් ලෙස යොදා ගන්නා පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් අද පැවැත්විණි.

ඒ මාදිවෙල රාහුල විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්ය.

මෙහිදී ළමා ශ්‍රමිකත්වය සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ 1929 ශ්‍රී ලංකා ළමා දුරකතන සේවය ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන පවත්වා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here