යහපාලනය යටතේ අත යට පර්මිට් දෙන්නේ නෑ.

0
834

ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය නියාමනය කිරීම පිළිබඳ අද විශාල ප්‍රශ්නයක් මතුවී ඇති බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

නීතියෙන් මෙය කළ හැකිද, සදාචාරය තුළින් කළ හැකිද, යහපාලනය තුළින් මෙය කළ හැකිද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මතුවී ඇති බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ අද බත්තරමුල්ල වෝටර්ස්එජ් හෝටලයේ පැවති ජාතික හා පළාත් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ පැවති වැඩ මුළුවේදීය.

අද ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ පුද්ගලික බස් හිමියන් අතර තරඟකාරිත්වය ඔළු පලාගන්න තත්ත්වයට, බස් කුඩු කරගන්නා තත්ත්වයට, මැර ක්‍රියාවන් බවට පත්ව ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා මෙසේද කියා සිටියේය.

“ මං ළඟට බස් පර්මිට් ඉල්ලා විශාල ප්‍රමාණයක් දවස ගානේ එනවා. ඒ අයව ආපසු හරවලා යවනවා. අද ජාතික ගමනා ගමන කොමිසමේ ලිපි ගොනු 2095ක් FCID එකට අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. පසුගිය කාලේ නිකුත් කළ බස් පර්මිට් වල අකටයුතු කම් පිළිබඳව පරික්ෂා කරන්න. යහපාලනයත් සමග මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒ පිළිබදව හැමෝම හිතට ගන්න ඕනා.

ඒ නිසා මං ළඟට එන හැමෝටම කියන්නේ යහපාලනය යටතේ අත යට පර්මිට් දෙන්නේ නැ කියලා . වැරදි විදිහට පර්මිට් දෙන්න බැහැ. නියම විදිහට ටෙන්ඩර් පරිපාටියට අනුව පර්මිට් ලබාදෙන්න ඕනා. “

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here