ආණ්ඩුව නීතිය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නෑ.

0
724

වත්මන් ආණ්ඩුව තුළදී ද නීතිය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන බව අමාත්‍ය  අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මහා පරිමාණයෙන් සිදු කෙරෙන නීති උල්ලංඝණය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් දඩුවම් ක්‍රියාත්මක නොවන බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here