ආපදාවෙන් විපතට පත්වූවන්ට මූල්‍ය සහන සැලසීම සඳහා විශේෂ සාකච්ඡාවක්

0
625

ආපදාවෙන් විපතට පත්වූවන්ට මූල්‍ය සහන සැලසීම සඳහා අගමැතිවරයාගේ උපදෙස් මත ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ අරලියගහ මන්දිරයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here