පුවත්

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගැනීම යළි කතාබහට.

ගැටලු සහගත කාරණා සම්බන්ධයෙන් වන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පිළිබඳ තම මතය ඉදිරිපත් කිරීමට රාජ්‍ය නිලධාරින්ට පවතින හැකියාව පිළිබදව ප්‍රතිපත්ති තීරණයකට එළඹිය යුතු බවට රජයේ...

මහවැලි අධිකාරිය සතු ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල පිහිටි භූමිය කඩදාසි සංස්ථාව...

දැනට මහවැලි අධිකාරිය සතු ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල පිහිටා ඇති භූමිය කඩදාසි සංස්ථාව වෙත පවරා ගැනීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී...

ලංකාගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේදී සිංහරාජ වනාන්තරයට කිසිදු හානියක් සිදුවී නෑ.

ලංකාගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේදී  සිංහරාජ වනාන්තරයට කිසිදු හානියක් සිදු නොවූ බවත්, එහිදී සිදු වූයේ නව මාර්ගයක් ඉදිකිරීමක් නොව පවතින මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම පමණක් බවත්...

එක් නිතිඥයෙකු මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශ මට්ටමින් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගැනීමට...

  ජනතාවගේ නීති ගැටලු කඩිනමින් විසඳීම සඳහා අවම වශයෙන් එක් නිතිඥවරයෙකු මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශ මට්ටමින් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් අවධානය යොමුව ඇති බව...

පළාත් සභා පාසල් 1000 ක් ජාතික පාසල් බවට පත්කෙරේ.

පළාත් සභා සතු පාසල් 1000 ක් ජාතික පාසල් බවට පත්කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙල අදියරෙන් අදියර ක්‍රමවත්ව ක්‍රියාත්මක කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී...

මැතිවරණ

පාර්ලිමේන්තුව

දුෂණ

MOST POPULAR

HOT NEWS